Începând cu 1 iulie anul curent, mamele sau taţii care după acordarea concediului pentru îngrijirea copilului îşi reiau activitatea cu program integral sau parţial în câmpul muncii, desfăşoară activităţi în scopul obţinerii de venit sau se eliberează înainte de expirarea concediului pentru îngrijirea copilului, au dreptul la indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului. Modificări în acest sens au fost făcute la Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.

Totodată, prin modificările operate la aceeaşi lege a fost simplificat modul de determinare a bazei de calcul al indemnizaţiei de maternitate şi al indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de trei ani, care va fi aplicat începând cu 1 iulie 2019.

Astfel, baza de calcul al indemnizaţiilor o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, venit din care au fost calculate şi achitate contribuţii individuale de asigurări sociale. În cazul lipsei venitului asigurat în unele luni calendaristice sau în toate lunile din perioada celor 12 luni calendaristice incluse în calcul, aceste luni se substituie cu acelaşi număr de luni calendaristice consecutive imediat premergătoare perioadei incluse în calcul în care s-a realizat venit asigurat. Perioada de substituire este de cel mult 36 de luni calendaristice consecutive.

Citeste mai departe>>